Wednesday 29 March 2017 | 1438 - 07 - 01 | چهارشنبه 9 فروردين 1396

Untitled Documentشماره: 8722/11

 تاريخ:1/4/92

جمهوري اسلامي ايران

وزارت آموزش وپرورش

سازمان آموزش وپرورش شهرستانهاي تهران

از:

ادار ه آموزش و پرورش بخش چهاردانگه

کمیته بررسی بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری

واحد مجری/استان: ارزیابی عملکرد
منطقه/ناحیه: چهاردانگه
واحدهای آموزشی: ابتدایی راهنمایی متوسطه
هماهنگ کننده در استان: کمیته مستندسازی
به: مجتمع ها و واحدهای آموزشی

موضوع:

دایر بودن مدارس تا 15 تیر ماه

امضاء کننده:

   معاونت برنامه ریزی

رونوشت:

نشانی: بزرگراه آيت اله سعيدي-چهاردانگه-جنب مخابرات-خيابان مدرسه-خيابان شهيد محمد محمد حسن
تلفن: 55278181
دورنويس:

 

دریافت ضمیمه

کاربر گرامی برای ملاحظه بخشنامه های با پسوند pdf، نیاز به نصب نرم افزار Acrobat Reader می باشد. چنانچه این نرم افزار بر روی رایانه شما نصب نیست می توانید از اینجا نرم افزار مورد نظر را دریافت نمایید

بازگشت به صفحه قبلي      جستجوی بخشنامه